Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest firma PANEL-STYL Kalinowski, Mucha Sp. J., ul.Kopernika 42, 15-397 Białystok.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • Realizacja umów łączących Państwa z PANEL-STYL Kalinowski, Mucha Sp. J. oraz świadczenie oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;
  • Realizacji obowiązków PANEL-STYL Kalinowski, Mucha Sp. J. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych;
  • Ochrony praw PANEL-STYL Kalinowski, Mucha Sp. J. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;

 3. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:
  • Imię (imiona) i nazwisko;
  • Dane kontaktowe – adres, adres e-mail, numer telefonu itp;
  • Dane firmy – NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego;

 4. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.

 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umów łączących Państwa i PANEL-STYL Kalinowski, Mucha Sp. J. oraz do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.

 8. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.

 9. W przypadku chęci skorzystania z praw wymienionych w punkcie 4, bądź jakichkolwiek pytań, prosimy o kierowanie maili na adres sklep@podstopami.pl.